Ліквідація підприємств

1. Ліквідація підприємства  в процесі банкрутства.

Ліквідація підприємства або суб’єкту підприємницької діяльності це набагато більш складна процедура, ніж його створення та державна реєстрація, адже законодавчо визначена процедура ліквідації підприємств в Україні за рейтингами Світового банку є однією із найскладніших у світі.

Проте Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачена так звана “спрощена процедура банкрутства”, яка дозволяє підприємству оминути деякі етапи загальної процедури банкрутства та ліквідувати його у стисліші строки.

Процедура банкрутства щодо боржника, що ліквідується власником, може здатися на перший погляд оптимальним рішенням для власників, які вирішили припинити господарську діяльність з огляду на ті, чи інші причини, проте законодавча невизначеність чіткого механізму здійснення такої процедури та практика свідчать про існування ряду помилок, питань, тим самим підкреслюючи складність та процесуальну тривалість процедур ліквідації підприємства, ініційованої його власниками. Так, мінімальний строк ліквідації підприємства в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” становитиме не менше трьох місяців, початок відрахунку якого починається з дня публікації оголошення в офіційних друкованих засобах масової інформації до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється зокрема, шляхом його ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб — засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках передбачених цим кодексом, - за рішенням суду. Аналогічні умови припинення діяльності суб'єктів підприємницької діяльності передбачені ст. 104 Цивільного кодексу України та ст. 33 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Частиною 2 ст. 60 Господарського кодексу України передбачено, що орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Частина 1 ст. 51 Закону встановлює обов'язок ліквідатора юридичної особи у разі, якщо вартості майна боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, звернутися в господарський суд з заявою про порушення провадження справи про банкрутство (Проміжний ліквідаційний баланс свідчить про відсутність майна).

Рекомендації Вищого господарського суду від 4 червня 2004 р. № 04-5/1193 зазначають, що ініціювання боржником порушення справи про банкрутство свідчить про відсутність між боржником та його кредиторами спору про наявність і неоплатність (реальну чи потенційну) боргу, оскільки сам боржник визнає ці обставини. Тому від боржника не вимагається подання доказів його неплатоспроможності на момент звернення до господарського суду.

Детальніше

 

2. Ліквідація підприємства на підставі рішення суду

(скасування державної реєстрації підприємства, як наслідок припинення юридичної особи).

Пункт 2 частини 1 статі 110 Цивільного кодексу України передбачає ліквідацію підприємства, незалежно від волевиявлення керівництва самого підприємства та якості його господарської діяльності. Ліквідація, визначена вказаною статтею Цивільного кодексу відбувається за рішенням суду, у зв'язку з допущеними при створенні юридичної особи порушеннями, які не можна усунути.

Заявниками про ліквідацію юридичної особи за рішенням суду можуть бути органи, що здійснюють державну реєстрацію, податкові органи та інші органи державної влади.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” основними підставами для винесення судом рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрутством є:

 • визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;
 • провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;
 • невідповідність мінімального розміру статутного капіталу юридичної особи вимогам закону;
 • неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
 • визнання судом юридичної особи - емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності;
 • неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
 • нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;
 • неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства.

Детальніше

 

3. Добровільна ліквідація суб'єктів підприємництва

(за рішенням власника).

Так звана добровільна ліквідація юридичної особи, передбачає припинення її прав та обов'язків (без подальшого правонаступництва) у зв'язку із прийняттям відповідного рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу. Основними причинами такого виду ліквідації зачасту є закінченням терміну, на який утворювалася юридична особа, досягнення мети діяльності підприємства, або ж у зв'язку із його нерентабельністю та неприбутковістю.

Основними етапами при застосуванні добровільної ліквідації є:

 • прийняття на загальних зборах учасників юридичної особи відповідного рішення, що фіксується у протоколі (звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 59 ЗУ “Про Господарські товариства” рішення про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю приймається простою більшістю голосів, що стосується Акціонерних товариств, то ЗУ “Про акціонерні товариства” встановлює передбачено, що рішення про ліквідацію акціонерного товариства ухвалюється більш як 3/4 голосів з числа зареєстрованих на зборах). Цим же протоколом може фіксуватися обрання ліквідаційної комісії та особа, яку обрано ліквідатором.

 • до органу державної реєстрації представникам підприємства, що ліквідується у такий спосіб необхідно надати: оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення, про яке йдеться вище, після чого державний реєстратор зобов'язаний повідомити при відповідне рішення учасників юридичної особи органи податкової служби, пенсійного фонду та органи статистики. Разом із тим, орган державної реєстрації публікує рішення про ліквідацію підприємства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, в оголошенні про ліквідацію обов'язково зазначається строк пред'явлення вимог кредиторами, який не може бути меншим ніж два місяці та не більшим трьох місяців з дня відповідної публікації.

 • наступним кроком у цій процедурі є звернення до органу податкової служби за пенсійного фонду, у яких підприємство, що ліквідується перебуває на обліку із заявою про проведення позапланової перевірки у зв'язку із його ліквідацією. За результатами перевірок зазначені органи видають довідку про відсутність заборгованості юридичної особи перед бюджетом, а у разі наявності заборгованості, підприємство зобов'язане буде виконати наявні грошові зобов'язання.

 • ще одним кропітким кроком у процедурі ліквідації є передача документів довгострокового зберігання юридичної особи до архівної установи, після прийняття яких архівний відділ державної адміністрації за місцем реєстрації юрособи повинен буде видати довідку про прийняття відповідних документів підприємства на зберігання.

 • завершальним етапом є надання органу державної реєстрації заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у звязку з ліквідацією, отримані в органах податкової служби та пенсійного фонду довідки про відсутність заборгованості перед держбюджетом та довідку архіву.

Детальніше

 

Новини компанії
05 Червня 2013
  5 червня цього року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.  
Детальніше
17 Січня 2014
Через рік після набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212- VI) , Вищий господарський суд України опублікував зміни і доповнення до Інформаційного листа Вищого господарського суду...
Детальніше
Консультації

Чи можливо продовжити відпустку по догляду за дитиною до досягнення дитиною 6 років?

Детальніше

Наше підприємство змінило юридичну адресу, отримані свідоцтва про реєстрацію баз персональних даних містять стару адресу, як і у які строки необхідно замінити ці свідоцтва?

Детальніше
Проекти
Клієнт:
ТОВ "Єдина торгова система-Киев" оскарження податкових повидомлень ДПІ Адвокатська група України представила інтереси ТОВ «ЄТС-Київ», під час оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, винесених ДПІ у Дніпровському районі м.Києва, яким компанії було визначено грошове зобов’язання на загальну суму 5 450 761,00 грн. Податкові...
Детальніше
Клієнт:
ТОВ "Єдина торгова система-Київ" Наші адвоката успішно представили інтереси ТОВ "Єдина Торгова Система - Київ" у господарському суді Луганської області в суперечці з Підприємством з 100% Іноземними Інвестиціями " ІнтерГазСінтез " про визнання недійсним договору купівлі -продажу. Так , Позивач ПІІ " ІнтерГазСінтез " звернулося...
Детальніше